CHR-index – Corporate Health Responsibility Index

 

Tillsammans med er vill vi skapa Sveriges bästa arbetsgivare med välmående som framgångsfaktor. Vi vill uppmuntra till ett större engagemang kring organisatoriskt välmående, det vi kallar CHR-index (Corporate Health Responsibility Index).

CHR-index, Corporate Health Responsibility Index

Begreppet bygger på en enkel insikt; om medarbetarna mår bra, så går det bra. Detta innebär att vi tar ett större helhetsansvar för vår organisation och våra medarbetare.

Vi lyfter välmående till en strategisk fråga på organisationsnivå, där ökat fokus ligger på konkreta åtgärder för att stärka ert CHR-index och skapa lönsamhet.

CHR hänger samman med organisationens dagliga verksamhetsutveckling och uppfyller Arbetsmiljöverkets krav kring det systematiska arbetsmiljöarbetet och sociala arbetsmiljön. Detta är något som kommer att utveckla er arbetsmiljö, era medarbetare och er produktivitet.

Vi vill visa att genom ett långsiktigt samarbete med CHR får ni möjligheten att skapa en sund och mer effektiv verksamhet, som gör er starka för framtiden.

Tillsammans med er vill vi skapa Sveriges bästa arbetsgivare med välmående som framgångsfaktor.