Strategi & fördelar

 

Vårt arbete med CHR kan sammanfattas i fyra punkter. Resultatet blir en strategi som kommer att utveckla er arbetsmiljö, era medarbetare och er produktivitet.

Hälsofrämjande insatser gör att medarbetarna mår bättre. Detta leder till förbättrad effektivitet och produktivitet – vilket gör organisationen mer lönsamt. Detta är en av de bästa investeringarna en organisation eller ett bolag kan göra för att bli starkare för framtiden.

 

Steg 1 – Mäter

Vi gör en djupgående analys som tar cirka 20 minuter genom vårt digitala verktyg. Tillsammans med maskinell AI och djup kunskap om organisation och personal, kan informativa och tydliga rapporter skapas i realtid.

 

Steg 2 – Analyserar

Utifrån organisationens resultat skapas en nulägesanalys. Du får enkla och pedagogiska rapporter som ger en helhetsbild men har även möjlighet att dyka på djupet. Rapporterna visar ett index i procentenheter tillsammans med staplar i färgerna gul, grön och röd.

På individnivå får du rekommendationer gällande ditt ansvar som medarbetare eller privatperson. En viktig aspekt för att en organisation ska fungera är att både arbetsgivare och medarbetare tar ansvar.

På organisationsnivå som får du som beställare rekommendation på åtgärd för att höja ditt CHR-index och skapa långsiktig lönsamhet. Samt förtydligar vilka ansvar du har som arbetsgivare har enligt SAM och OSA.

Resultatet analyseras därefter av någon av våra CHR-agenter och därefter skapar vi skräddarsydda åtgärder för er organisation.

 

Steg 3 – Dokumenterar

Enligt föreskrifter och regler från Arbetsmiljöverket så finns det vissa krav gällande dokumentation som ställs på arbetsgivaren. Dessa föreskrifter och regler gäller samtliga organisationer som har mer än 10 anställda.

Tillsammans med er skapar och dokumenterar vi er nulägesanalys. Vilken dokumentation som kan bli aktuell är beroende på er organisation och bransch.

 

Steg 4 – Åtgärdar

När nuläget har analyserats och dokumenterats så visar rapporterna på vilka delar som organisationen behöver jobba med. I detta skedde finns vi tillhands hela vägen i mål för att se till att er organisation och era medarbetare skapar goda resultat.

Vi har ett stort nätverk av CHR-experter som hjälper er organisation att gå från bra till världsklass.