CHR – Corporate Health Responsibility

 

Tillsammans med er vill vi skapa Sveriges bästa arbetsgivare med välmående som framgångsfaktor. Vi vill uppmuntra till ett större engagemang kring organisatoriskt välmående, det vi kallar CHR (Corporate Health Responsibility).

CHR’s uppdrag är att göra det enkelt att skapa välmående företag i en alltmer föränderlig värld

Vi förstår oss på människors behov av att ta del av den förändring som sker och samtidigt känna sig trygga på sin arbetsplats. Medarbetarna är företagets motor och som vi säger “mår man bra så går det bra”. Friska och motiverade medarbetare presterar bättre vilket ger ökad produktivitet och därmed förbättrad lönsamhet för ditt företag.

Läs mer om CHR-index här

CHR levererar en total status av ert företag på 20 minuter

Vi erbjuder dig som arbetsgivare och era arbetstagare Enkelhet, Resultat och Trygghet genom hela processen. Vårt CHR-koncept innebär att vi tar ett helhetsgrepp om arbetsmiljöarbetet och hjälper ditt företag att implementera det som en prioriterad strategi, från ledningsnivå till varje enskild anställd.

Läs mer om arbetsmiljö här

Vi gräver djupare än våra konkurrenter och kan hitta kärnan på problem och bearbeta den, istället för att fokusera på symptom. Vi har en tydlig och effektiv arbetsprocess som är enkel att förstå för dig och som fungerar.

CHR-index – tre steg närmare lönsamhet med hälsan i behåll

Med hjälp av ett intelligent digitalt system, baserad på intervjuer med över 50.000 medarbetare i svenska företag, i alla slags branscher, under 25 års tid, kan vi med unik precision berätta för dig och din ledningsgrupp exakt hur ditt företag mår. Vid analys samlas data in från organisationen och sammanställer den för en Business Check.

Vi undersöker både den organisatoriska hälsan och den medicinska hälsan, på alla nivåer i ditt företag, vilket ger en unik helhetsbild. Vi erbjuder dig en tydlig strategi för hur företaget bör hantera eventuella kritiska områden.

CHR säkerställer att förändringen sker

Vi finns med hela vägen i processen, från start till mål. Efter att Business Check är genomförd kan ditt företag få hjälp med den förändring som företaget är i behov av. Vi har erkänt kompetenta medarbetare och konsulter, inom både HR, management och medicin.